logo

Nieuws
Welkom op de site van het Postzegelparadijs. Op deze site vindt u allerlei postzegels van met name Nederland, de Nederlandse Gebieden, Duitsland en Oostenrijk. Ook de andere Europese gebieden zijn vertegenwoordigd.

Zowel de shop als in de veiling zijn de prijzen bewust laag gehouden, om deze leuke hobby voor iedereen betaalbaar te houden. Zegels, series en partijtjes worden in diverse prijsklassen aangeboden, maar die is hoe dan ook scherp.

Het Postzegelparadijs is een initiatief om de filatelie weer een beetje uit het slob te trekken en het verzamelen van postzegels voor iedereen leuk te houden. Alles bij elkaar kopen is geen kunst, het gaat erom een leuke collectie op te zetten met onderwerpen of eigenschappen die andere verzamelingen nog niet hebben. Zo kan je specialiseren op kleur, waarde, tanding, papiersoort, watermerk, stempels, valsificaties, fiscale zegels, of, wat mijzelf betreft een archief van enveloppen met dezelfde achternaam. In de eerste jaren is die verzameling zeer beperkt gebleven, maar die verzameling bestaat nu uit stukken die veelal voor enkele tientjes te koop zijn, maar een schitterend geheel begint te vormen met brieven uit Nederland, Frankrijk, Trieste, België, Italië en Duitsland, allen aan hetzelfde adres.

Mocht u brieven uit de periode 1860-1880 met als afzender of geadresseerde de firma Engelhardt (de "d" is uit de naam verdwenen), neem dan contact op. Ik wil het item graag van u overnemen, en als dat niet mogelijk is, als scan opnemen.

Elke maand wordt getracht meer dan 100-500 kavels toe te voegen, zowel in de veiling als in de shop. Daardoor wisselen de aangeboden zegels snel van eigenaar en is het de moeite waard regelmatig te bekijken of er nog wat leuk tussen zit. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief, dan krijgt u op gezette tijden informatie over de aangeboden kavels. Afmelden kan altijd en zonder problemen.
postzegelplaatjes